Turvallisemman tilan periaatteet (English below)

Tavoitteena on, että kaikki voivat osallistua Helsingin yliopiston kendoseuran toiminnoissa turvallisesti omana itsenään ilman pelkoa esimerkiksi epäasiallisesta kohtelusta tai häirinnästä. Turvallinen sosiaalinen tila määrittyy ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja jokaisella osallistujalla on siitä vastuu.

Harjoituksissa ja seuran tapahtumissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Huolehdi, että kaikki halukkaat tulevat keskustelussa kuulluiksi ja pääsevät osalliseksi.
 • Kunnioita toisen kokemusta ja itsemäärittelyä. 
 • Ole avoin ja kuuntele. Älä tee oletuksia toisen kokemuksista, ajatuksista, elämäntilanteesta tai identiteetistä.
 • Älä yleistä omaa kokemustasi muita koskevaksi.
 • Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Lopeta tai muuta käytöstäsi, jos toinen sitä pyytää.
 • Älä käytä hyökkääviä, henkilöön käyviä puheenvuoroja paikalla olevia tai tilaisuudesta poissaolevia kohtaan. Asioista voi väitellä ja olla montaa mieltä loukkaamatta ketään henkilönä.
 • Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, pyydä sitä harjoituksen opettajilta, puheenjohtajalta, tai hallituksen jäseniltä.

Seuran hallituksen jäseniä vastaavat viime kädessä toiminnan turvallisuudesta ja heiltä voi pyytää apua tilanteiden ratkaisemiseksi. Periaatteita rikkova henkilö voidaan poistaa toiminnasta, ellei hän varoituksen jälkeen korjaa käytöstään.

Jos koet, että haluat antaa palautetta epäasiallista kohtelusta tai häirinnästä voit tehdä sen tämän linkin kautta nimettömenä.

Safer Space Principles

We are aiming to create an environment, in which everyone is able to participate in the activities of the University of Helsinki Kendo Club safely without fear of, for example, inappropriate treatment or harassment. Safe social spaces are defined by human interactions and each participant has a responsibility to ensure these.

The following principles are to be followed at the trainings and other events: 

 • Make sure that anyone who is interested is heard and involved in the discussion.
 • Respect the experiences and self-determination and identifications of others.
 • Be open and listen. Don’t make assumptions about another’s experiences, thoughts, life situation, or identity.
 • Do not assume that your experience is like that of others.
 • Do not disturb anyone verbally, by touching or staring. Quit or change your behavior if requested by another participant.
 • Do not speak offensively, or intrusively with those who are present, or about those who are absent. You can argue and discuss things without offending anyone.
 • If you need help or support in problem situations, ask the leader of the trainings, the chairperson, or the other members of the board. 

The board of the club are ultimately responsible for the safety of the activities and can be asked to help in finding solutions for certain situations. A person who violates the principles may be removed from the activities unless they correct their behavior after a warning.
If you feel that you wish to provide us with feedback, or report a potential case of harassment or inappropriate treatment you can do it anonymously here.